دختر : عشقم تو زبان اسپانیایی بلدی ؟ 

پسر : بله عزیزم بلدم 

دختر : یکم اسپانیایی حرف بزن ببینم 

پسر : ایکر کاسیاس سرجیو راموس ژاوی آلونسو 

دختر : وااای معنیش چی میشه عشقم ؟ 

پسر : یعنی هیچ وقت فراموشت نمیکنم عمرم

دختر : قربونت بشم عشق من 

پسر : دنی کارواخال!

دختر : این معنیش چیه ؟ 

پسر : دوستت دارم 

 

دختر: کنعانی رحمتی منصوریان

پسر: این دیگه ینی چی

 

دختر: ینی خر خودتی 

 

والا

منبع : ܓܨVainܓܨ |پسر است دیگر...دختر از او سر است دیگر!!!
برچسب ها : دختر